กิจกรรมสวดพระอภิธรรม

กิจกรรมสวดพระอภิธรรม สุริยาหีบศพแยกแครายและประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางไผ่
วันที่ 3 พ.ย.2559 สุริยาหีบศพแยกแครายและประชาชนชาวบางบัวทอง ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางไผ่