ตรุษจีน 2016 สุริยาหีบศพ

ตรุษจีน 2016 สุริยาหีบศพ

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนปี 2017 นี้ ทางสุริยาหีบศพจึงได้มีการจัดพิธีไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษเนื่องในวันตรุษจีนปีนี้ขึ้นที่บริเวณหน้าร้านสุริยาหีบศพ แคราย
ตรุษจีน 2016 สุริยาหีบศพ

เทศกาลตรุษจีน ปี 2016 สุริยาหีบศพได้จัดพิธีไหว้เจ้าที่ และบรรพบุรุษในเทศการตรุษจีนนี้ด้วย