พันธมิตร

     ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะมองหาสิ่งที่มั่นคงให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือองค์กรในการก่อตั้งทำธุรกิจหรือองค์กรก็จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างในการบริหารจัดการให้พนักงานอยู่กับเราเพื่อเป็นรากฐานให้แก่บริษัทหรือองค์กรนั้นๆ ในส่วนของพนักงานทุกล้วนต้องการสวัสดิการที่ดีเพื่อเป็นการวางความมั่นคงในชีวิตและการงานอย่างเช่น ข้าราชการ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีสวัสดิการที่ดี ในส่วนขององค์กรหรือบริษัทก็มีสวัสดิการที่ดีไม่ต่างจากข้าราชการ วันนี้เราสุริยาคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปรียบเสหมือนหน่วยงานที่อยากช่วยเหลือสังคม โดยทางสุริยาหีบศพได้ก่อตั้งมานานมากกว่า 40 ปี ในการให้บริการหลังความตาย ฉะนั้นแล้วเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานและบริษัทในการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน ในเรื่อง บริการหลังความตาย หลายคนคงไม่อยากจะได้ยินหรือฟังคำนี้ แต่คุณลองมองในมุมกลับกัน ถ้าคุณจะเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของคุณก็เป็นอีกหนึ่ง service ที่ดีในการเตรียมความพร้อมในอนาคตของพนักงานหรือองค์กร เพราะเราก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง


     เราสุริยาคอร์ปอเรชั่นจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในการให้บริการหลังความตายกับทุกองค์กรและบริษัท โดยเราจะมีเงื่อนไขในการเลือกใช้สิทธิของพนักงานในแต่ละองค์กรหรือบริษัทที่ร่วมโครงการกับหน่วยงานของเรา โดยเราจะมีการลดราคาให้กับพนักงานของแต่ละองค์กรที่ร่วมจับมือเตรียมความพร้อมไปกับเรา ซึ่งจะลดค่าบริการให้ 20% เมื่อมาใช้บริการกับเรา เพราะเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคม โดยการจับมือกับองค์และบริษัทให้เพิ่มสวัสดิการหลังความตายให้กับพนักงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งรากฐานในการใช้ชีวิต โดยเราไม่ได้ให้แค่สิทธิพนักงานเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เพียงแค่นำบัตรของพนักงานมายื่นยันก็สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด 20% ได้เหมือนกัน เราสุริยาคอร์ปอเรชั่นไม่ใช่แค่เป็นผู้ให้บริการหลังความตายอย่างเดียว เรายังมีการช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ อาทิ จัดงานวันเด็ก , เปิดโอกาสต้อนรับกลุ่มนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานธุรกิจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น เพียงแค่คุณเปิดใจกับหน่วยงานของเราก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง service ที่เตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของคุณ ขอเพียงไว้ใจเราให้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพนักงานของคุณ