สุริยาเปิดให้ศึกษาดูงาน

สุริยาเปิดโอกาสต้อนรับกลุ่มนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถานที่ศึกษาดูงาน : ร้านสุริยาหีบศพ
ที่ตั้ง : 34/6 หมู่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120โทร.0-20902-7688-09, 0-8180-1476-8
กําหนด วันที่ดูงาน : วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2554

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF