หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น

หีบศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี

หีบศพพรีเมี่ยม สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี

รหัสสินค้า : SF009
ชื่อสินค้า : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินครึ่งใบ (ไม่รวมฐาน) ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรง
เทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 75 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

 

รายละเอียดสินค้า

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีน้ำเงิน
(ไม่รวมฐานหีบศพ) ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
ที่ฐานหีบศพ : ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้น เป็นขอบฐานของหีบศพ
ที่ตัวหีบศพ : บุภายนอกด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินและ
ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและนุ่มสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 
-ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว
(หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
-ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซ็นติเมตร
-ขนาดความสูงของหีบศพ สูง :  75 เซ็นติเมตร

 

รูปทั้งหมด

coffin_043_0

coffin_044

หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น

โลงศพราคา สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี suriya

โลงศพราคา สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี suriya

รหัสสินค้า : SF008
ชื่อสินค้า : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 2 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินครึ่งใบ (ไม่รวมฐาน) ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรง
เทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 65 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีน้ำเงิน
(ไม่รวมฐานหีบศพ) ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
ที่ฐานหีบศพ : ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 2 ชั้น เป็นขอบฐานของหีบศพ
ที่ตัวหีบศพ : บุภายนอกด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินและ
ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและนุ่มสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 
-ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว
(หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
-ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซ็นติเมตร
-ขนาดความสูงของหีบศพ สูง :  65 เซ็นติเมตร

 

รูปทั้งหมด

coffin_041_0

coffin_040_0

หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น

ราคาโลงศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี suriya

ราคาโลงศพ สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี suriya

รหัสสินค้า : SF007
ชื่อสินค้า : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
รายละเอียดสินค้า : เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 1 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินครึ่งใบ (ไม่รวมฐาน) ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรง
เทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 cm ความสูงของหีบศพ 55 cm ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

รายละเอียดสินค้า

หีบศพสุริยา หีบศพรุ่น : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีน้ำเงิน
(ไม่รวมฐานหีบศพ) ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
ที่ฐานหีบศพ : ตัวหีบศพยกสูงขึ้น 1 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
ที่ตัวหีบศพ : บุภายนอกด้วยผ้าตาดสีน้ำเงินและ
ประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และ
บุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและนุ่มสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 
-ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว
(หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
-ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซ็นติเมตร
-ขนาดความสูงของหีบศพ สูง :  55 เซ็นติเมตร

 

รูปทั้งหมด

coffin_039

coffin_040