เกี่ยวกับเรา

       Suriya Corporation Co., Ltd. เราเป็นเครือข่ายของสุริยาหีบศพซึ่งทางสุริยาหีบศพจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานในการช่วยเหลือสังคม เพราะเราเป็นผู้ให้บริการหลังความตาย หลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายกันอยู่แล้ว ในส่วนนี้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณในยามคุณอ่อนแอและไม่รู้จะทำอย่างไรหรือพึ่งใครสามารถติดต่อเราได้ เราก็เปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่บริการหลังความตายในแต่ละองค์กรสามารถดิวกับเราได้เพื่อการดูแลพนักงานของคุณในองค์ด้วยโดยเราจะมีการลดราคาจากราคาขายจริงถึง 20% ให้กับพนักงานของคุณทุกท่าน เพียงแค่ให้ยืนบัตรพนักงานก็จะได้รับลดส่วนจากเรา บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับคุณในยามที่คุณอ่อนแอขณะที่สูญเสียคนรักในดวงใจไป


     ร้านสุริยาหีบศพของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 โดยผู้ก่อตั้งคนแรกคือ คุณสมชาย สุริยเสนีย์ จุดเริ่มต้นของคุณสมชายเริ่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตของประเทศไทย เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนต่างอยู่ในภาวะยากจน ร่วมถึงคุณสมชายด้วย คุณสมชายต้องเร่ร่อนและรับจ้างทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกรรมกรแบกของขึ้นรถไฟ,ขายเรียงเบอร์,ขายไอศกรีม,เล่นลิเกเป็นตัวประกอบแสดงหนัง,เก็บกระเทียมหัวหอม ที่หล่นจากรถไฟมาขายเป็นกอง
จนเมื่ออายุประมาณได้ 20 ปี ก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีหน้าที่รับจ้างผ่า ในเวลาต่อมาอาเจ็กที่เปิดร้านขายโลงศพอยู่ในย่านพรานนก มีความคิดที่จะเลิกกิจการขายโลงศพ ทางคุณสมชายก็ได้เล็งเห็นถึงธุรกิจนี้ว่าสามารถช่วยเหลือสังคมและผู้อื่นได้ ประกอบกับตนเองก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายของมนุษย์อยู่แล้ว จึงตัดสินใจที่จะดำเนินกิจการต่อจากอาเจ็ก ในเวลาต่อมาจึงตัดสินใจเปิดกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยา นนทบุรี ตั้งอยู่ที่บริเวณตรงข้าม โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ณ ปัจจุบันร้านสุริยาหีบศพที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ และเป็นทั้งโรงผลิต ซึ่งแต่ละวันสามารถผลิตหีบศพและเครื่องตั้งลายทอง ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการของตลาด เรามีรถรับ-ส่ง สินค้าสำหรับบริการลูกค้าได้ทั่วประเทศและนอกจากนี้ ทางร้านก็ยังได้รับความไว้วางใจให้จัดทำหีบศพให้กับบุคคลสำคัญของประเทศหลายท่าน


     นอกจากร้านสุริยาหีบศพแล้วเรายังมีบริษัท สุริยา คอฟฟิน ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางธุรกิจของร้าน เพราะนอกจากจะมีส่วนที่เป็น ร้านค้าจำหน่ายทั่วไปแล้ว คุณสมชายยังใช้ที่นี่เป็นโรงงานผลิตหีบศพประเภทต่างๆเพื่อส่งไปยังสาขาอื่นๆด้วย ทุกวันนี้หากจะบอกว่าสุริยาหีบศพ เป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จสูง ก็คงไม่ใช่คำพูดที่เกินเลย สิ่งสำคัญที่ทำให้กิจการเติบโตได้เช่นนี้ นอกจากคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานแล้ว วิธีการบริหารก็มีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ ปัจจุบันนี้ เรายังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากกิจการขนาดเล็กในอดีต ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพิธีศพแบบครบวงจรในประเทศไทย เรามีพนักงานกว่า 50 ชีวิตพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า มีโรงงานที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต และมีโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งที่ไว้วางใจให้เราดูแลบริหารจัดการห้องศพ


     สุดท้ายนี้คุณสมชายได้แนะนำว่าคนที่จะประกอบกิจการด้านนี้ให้รุ่งเรือง นอกจากจะมีการบริหารงานที่ดี พนักงานมี คุณภาพคุณสมบัติอีก 3 ประการ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ คิดดี มีเมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ไม่ใช่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว


โดยเรามีเครือข่ายอยู่ 4 เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางในการบริการหลังความตายก็จะมีชื่อเว็บไซต์ดังนี้
www.suriyacoofin.com
www.suriyagroup.com
www.suriyafuneral.com
www.suriyacorporation.com