Promotion Platinum

Promotion Platinum

รายละเอียด โปรโมชั่น Platinum
บริการรถรับส่ง, บริการฉีดยารักษาสภาพศพ, ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย, อุปกรณ์เชิญวิญญาณ, ดอกไม้จันทน์ + ดอกไม้จันทน์ของประธาน, ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ (Gold1) , ดอกไม้หน้าศพแบบสวน 2 ชั้น (Gold 2/3/4), หีบขอบเทพนมฐาน 3 ชั้น /หีบเทพนมฐาน 3 ชั้นผ้าตาดทองครึ่งใบ /หีบสติ๊กเกอร์มุกดำฐาน 3 ชั้น /หีบผ้าตาดทองย่นฐาน 3 ชั้น