Promotion Silver1

สุริยาหีบศพ โลงศพ หีบศพ หีบศพพรีเมี่ยม โลงศพพรีเมี่ยม หีบศพคุณภาพดี suriya
หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya
หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya
หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya
หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya
หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya

รายละเอียด

1. บริการรถรับส่ง ระยะทาง1
2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพ
3. ชุดดอกไม้รดน้ำศพ มะลิกุหลาบ + น้ำอบไทย
4. อุปกรณ์เชิญวิญญาณ 5 ชิ้น
5. ดอกไม้จันทร์ 100 ดอก
6. ดอกไม้หน้าศพแบบกอผสม 5 กอ
7. หีบธรรมดา

หีบศพ โลงศพ ราคาโลงศพ จำหน่ายโลงศพ ราคาหีบสพ สุริยาหีบศพ suriya

หมายเหตุ หีบศพตามแพคเกจ

เงื่อนไข

1. ระยะทางรถรับส่ง “ระยะทาง1” หมายถึงระยะทางไป-กลับวัด จากสุริยา ฟิวเนอรัล และสาขาอื่นที่ร่วมรายการเป็นระยะทางภายในรัศมี 20 กิโลเมตร กรณีที่ไกลว่าระยะทางที่กำหนดทางเราจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามระยะทางที่เกินหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการนำส่งสินค้าไปต่างจังหวัด ทางเรายินดีบริการแต่จะต้องคำนวนค่าบริการจัดส่งตามระยะทางตามอัตราที่ทางร้านกำหนดไว้

2. บริการฉีดยารักษาสภาพศพทุก Package จะครอบครุมเฉพาะฉีดยารักษาสภาพศพในรายปกติ ในกรณีที่ผู้ตายประสบอุบัติเหตุหรือติดเชื้อ HIV ทางร้านจำเป็นต้องคิดค่าบริการเพิ่มตามสภาพของผู้ตาย

3. ห้ามเปลี่ยนแปลงสินค้าใน Package แต่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้

4. กรณีที่ลูกค้าซื้อ Packagecแล้วไม่สามารถรับสินค้ารายการใดรายการหนึ่งได้ เนื่องจาก ติดเงื่อนไขบางประการ ทางร้านจะให้เป็นส่วนลดในการซื้อแพ็คเกจแทน

5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกรายการคำสั่งซื้อสินค้าหรือ Package ทางร้านจะขอหักค่าดำเนินการเป็นจำนวน 30% ราคาสินค้าหรือ Package